Manfaat Takaful RM1 Juta – Pakej Berlian SSPN-i Plus

Pakej Berlian SSPN-i Plus direka khusus bagi Pendeposit yang mengutamakan Caruman dan Manfaat ke atas Takaful yang maksimum. Dengan pakej ini, Pendeposit memperoleh manfaat sehingga RM1,000,000.00 (satu juta ringgit) sekirannya berlaku kematian atau keilatan kekal yang menyeluruh (hilang upaya kekal) akibat kes kemalangan. Bagi kes…

Read More